CÔNG TY CỔ PHẦN I SÁU MƯƠI TÁM

– 50 Bảo vệ sự kiện Truy Sát Film Concert tại Sân vận động Bách Khoa – HN – 50 Bảo vệ sự kiện The wave music festival tại Sân bóng Sơn Trang 3 – HN – 50 Bảo vệ sự kiện The wave music festival tại Công viên Thống Nhất – HN

Comments