CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SONG TRANG

– 50 Bảo vệ sự kiện “ Đôi bàn tay thắp lửa” tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ – 70 Bảo vệ/ Vệ sỹ sự kiện “Heineken Cup C1 Châu Âu” tại Nhà hát lớn Hà Nội – 50 Bảo vệ sự kiện “Mamami Vùng đất tò mò” tại Khu đô thị Ecopark – 100 Bảo vệ sự kiện “ Tiger Remix Hà Nội” tại Nhà hát lớn Hà Nội

Comments