Dịch Vụ

DỊCH VỤ THÁM TỬ

DỊCH VỤ THÁM TỬ

Xác minh nhân thân,tìm người thất lạc,bỏ trốn, theo dõi, giám sát,dịch vụ điều tra an ninh
Xác minh nhân thân,tìm người thất lạc,bỏ trốn, theo dõi, giám sát,dịch vụ điều tra an ninh
 

 

Giới thiệu 

1. Tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu trong việc nghi nghờ chồng hoặc vợ có dấu hiệu tiêu cực, 

2. Tìm kiếm và cung cấp thông tin về các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng xấu đến chồng, vợ, con cái, người thân dẫn đến các tệ nạn xã hội, giáo dục con em, … 

3. Cung cấp những thông tin về người thân sống xa nhà, người già đi lạc đường, con cái bỏ nhà đi, … 

4. Cung cấp thông tin những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình, 

5. Tìm kiếm và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu trong các quan hệ Hôn Nhân _ Gia Đình, … 

6. Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho hoạt động quan hệ dân sự - kinh tế , thương mại  

7. Cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng...

9. Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng trong lĩnh vực Dân sự _ Kinh tế, … 

10. Thông tin cho quý khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin, …

 

Comments

Comment facebook

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN VIỆT NAM