Dịch Vụ

Dịch vụ bảo vệ lễ hội

Dịch vụ bảo vệ lễ hội

Giới thiệu

Bảo vệ sự kiện các buổi hội thảo, hội nghị

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh bao gồm:

Giữ gìn trật tự, chống gây rối, tấn công, phá hoại, bảo đảm an ninh trong phạm vi chủ quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của khách hàng.

Loại hình an ninh thường thấy tại Việt Nam như: Tranh chấp dân sự, an ninh sự kiện, ca nhạc, biểu diễn thời trang, các cuộc họp quan trọng, triển lãm, khai trương, lễ hội, tiệc ngoài trời ...

Comments

Comment facebook

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN VIỆT NAM